לעולם לוחם גיבור!

בעיניים דומעות ולב שבור וכואב פרויקט ״עוצמה לחייל״ מנציח את הגיבורים בפרויקט מיוחד וייחודי לעילוי נשמת הילדים של כולנו, שנלחמו בגופם ונפלו על הגנת המולדת, כדי שכולנו נוכל להמשיך לחיות על אדמת הקודש – מדינת ישראל.

ביום הזיכרון הזה לא רק זוכרים את הנופלים - מנציחים אותם!

מעניקים להם את הנצח זיכרון חי של תפילין עם הקדשה - לעילוי נשמתם. ישנם כל כך הרבה נופלים גיבורים, זה הזמן להנציח את אהובכם! להנציח אח ובן שנפל במלחמה או חבר טוב לנשק שנשאר תמיד בלב.

פרויקט הדגל המיוחד מעניק שמירה והגנה על חייהם של הלוחמים בשדה הקרב ונותן זיכרון לנצח לנופלים הגיבורים. הפרויקט מחבר בין הלוחמים ומדגיש את הכבוד, הערכה העצומה והגעגוע הגדול לנופלים שהקריבו את חייהם למעננו ומנציח אותם בדרך של חיזוק ערכי היהדות והחיבור לשורש ולמהות האמיתית של מדינת ישראל.

כל תרומה שלכם הופכת ל״זיכרון לנצח״

החבילות שלנו

לכמה חיילים תרצו לתרום?

220 ₪

תפידנית לחייל
תיק ממוגן עבור תפילין

1,250 ₪

תפידנית לחייל
תיק ממוגן עבור תפילין

2,500 ₪

תפידנית לחייל
תיק ממוגן עבור תפילין

שקיפות מלאה

הודעות מחיילים